Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
43

I C 720/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Iławie

Data orzeczenia: 2017-10-13

Data publikacji: 2017-11-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt I C 720/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Iława, dnia 13 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Iławie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Jerzy P. Skuza Protokolant: staż. Magdalena Komorowska po rozpoznaniu w dniu 10 października 2017 r. w Iławie na rozprawie sprawy z powództwa M. G. przeciwko J. S. - o zapłatę I zasądza od pozwanej J. S. na rzecz powódki M. G. kwotę 8.000 zł ( osiem tysięcy złotych ) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia
Czytaj więcej»

I C 1049/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Iławie

Data orzeczenia: 2017-10-06

Data publikacji: 2017-11-13

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: bez tezy
Sygnatura akt I C 1049/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Iława, dnia 6 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Iławie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Jerzy P. Skuza Protokolant:stażystka Magdalena Komorowska po rozpoznaniu w dniu 3 października 2017 r. w Iławie na rozprawie sprawy z powództwa O. (...) z siedzibą w W. przeciwko L. W. - o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 917 zł ( dziewięćset siedemnaście złotych) tytułem
Czytaj więcej»

II K 184/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Iławie

Data orzeczenia: 2017-04-11

Data publikacji: 2017-08-01

trafność 100%

Sygn. akt II K 184/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Iławie Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Ewa Toczydłowska Protokolant: staż. sąd. Laura Antkowiak Przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Iławie Sylwestra Skowyry po rozpoznaniu w dniu 11.04.2017 r. sprawy: J. W. , urodzonego w dniu (...) w L. syna M. i Z. z domu P. oskarżonego o to, że: okresie od 14 kwietnia 2005 roku do 28 kwietnia 2005 roku w L. , województwo (...
Czytaj więcej»

II K 1111/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Iławie

Data orzeczenia: 2017-02-14

Data publikacji: 2017-08-01

trafność 100%

Sygn. akt II K 1111/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy w Iławie Wydział II Karny w składzie: Przewodniczący: SSR Elżbieta Skierkowska Protokolant: prac. sąd. Natalia Kuczmarska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 lutego 2017r. w Iławie sprawy: R. K. , syna L. i I. z domu O. urodzonego (...) w K. oskarżonego o to, że: w dniu 19 listopada 2016 roku o godzinie 16.30 w K. na ulicy (...) , kierował pojazdem marki C. o nr rej. (...) w ruchu lądowym, bę
Czytaj więcej»

I C 466/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Iławie

Data orzeczenia: 2017-04-26

Data publikacji: 2017-07-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: skoro pozwany odpowiada z tytułu odpowiedzialności cywilnej, zaś sprawca wypadku nie naprawił szkody powodowi, to brak jest podstaw do automatycznego pomniejszenia przysługującego mu zadośćuczynienia
Sygn. akt: I C 466/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Iławie w I Wydziale Cywilnym w składzie: Przewodniczący : S.S.R. Tytus Szymanek Protokolant : staż. Dagmara Pomoryn po rozpoznaniu w dniu 26.04.2017 r. na rozprawie sprawy z powództwa A. M. przeciwko P. (...) z siedzibą w W. o zapłatę I. zasądza od pozwanego P. (...) z siedzibą w W. na rzecz powoda A. M. kwotę 33 000 (trzydzieści trzy tysiące) złotych, w tym kwotę: - 18 000 (osiemnaście tysi
Czytaj więcej»

I C 1249/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Iławie

Data orzeczenia: 2017-01-04

Data publikacji: 2017-01-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: bez tezy
Sygnatura akt I C 1249/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Iława, dnia 15 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Iławie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Jerzy P. Skuza Protokolant:st.sekr.sąd. Izabela Stępka po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2016 r. w Iławie na rozprawie sprawy z powództwa P. (...) (...) we W. przeciwko L. W. - o zapłatę oddala powództwo. UZASADNIENIE Powód P. (...) we W. wniósł o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym i zasądzenie od poz
Czytaj więcej»

I C 1183/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Iławie

Data orzeczenia: 2016-03-16

Data publikacji: 2016-05-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: zadośćuczynienie
Sygnatura akt I C 1183/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Iława, dnia 19 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Iławie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Wojciech Drewniak Protokolant:st.sekr.sąd. Izabela Stępka po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2016 r. w Iławie sprawy z powództwa A. K. przeciwko S. (...) w N. - o zapłatę I powództwo oddala; II zasądza od powoda A. K. na rzecz S. (...) w N. kwotę 8907, 40 zł tytułem zwrotu kosztów procesu - kosztów zastępstwa procesoweg
Czytaj więcej»

I Ns 969/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Iławie

Data orzeczenia: 2016-02-16

Data publikacji: 2016-12-05

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt I Ns 969/15 POSTANOWIENIE Iława, dnia 16 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Iławie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący SSR Jerzy P. Skuza Protokolant st.sekr.sąd. Izabela Stępka po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2016 r. w Iławie na rozprawie sprawy z wniosku P. K. , R. K. , W. K. przy udziale S. (...) w G. - o zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych niezachowania terminu do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku POSTANAWIA: I zatwierdzić oświadczenie wnios
Czytaj więcej»

I C 803/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Iławie

Data orzeczenia: 2016-05-24

Data publikacji: 2016-06-15

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: pomoc osób trzecich
Sygnatura akt I C 803/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Iława, dnia 5 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Iławie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Wojciech Drewniak Protokolant: st.sekr.sąd. Agnieszka Lewandowska po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2016 r. w Iławie sprawy z powództwa R. B. (1) przeciwko (...) S. A. w W. - o zapłatę I Zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda R. B. (1) kwotę 970,00zł /dziewięćset siedemdziesiąt złotych / z odsetkami ustawo
Czytaj więcej»

I C 805/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Iławie

Data orzeczenia: 2016-05-18

Data publikacji: 2016-06-15

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: naprawienie szkody
Sygnatura akt I C 805/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Iława, dnia 5 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Iławie I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Wojciech Drewniak Protokolant: st.sekr.sąd. Agnieszka Lewandowska po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2016 r. w Iławie sprawy z powództwa E. W. przeciwko (...) S. A. w Ł. - o zapłatę I Zasądza od pozwanego (...) S. A. w Ł. na rzecz powódki E. W. kwotę 19.828,59zł /dziewiętnaście tysięcy osiemset dwadzieścia osiem złotych
Czytaj więcej»